Shop TLD » THAY PIN LAPTOP » BATTERY LAPTOP SONY

PHÂN PHỐI LINH KIỆN LAPTOP
THAY PIN LAPTOP
THAY BÀN PHÍM LAPTOP
ADAPTER CHO LAPTOP
THAY MAIN LAPTOP
SỬA CHỮA LAPTOP UY TÍN
HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC
ĐỒ NGHỀ SỬA CHỮA LAPTOP
PHỤ KIỆN - ĐỒ CHƠI LAPTOP
VIDEO SỬA CHỮA LAPTOP
Linh Kiện Laptop
Quảng cáo
Pin Laptop Sony Vaio SVE15
Pin Laptop Sony Vaio SVE15
Giá : 950,000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Khuyến mãi: Miến phí thay thế tại thế giới số TLD
 thay pin aptop sony sve15.JPG

Battery sony vaio sve14.JPG

Thông số kỹ thuật:
 
Mã Pin BPS26
Warranty: 12months
Cell Type: Li-ion
Voltage: 11.1V /10.8V
Dung lượng: 5200mAh
Color: Black

Pin dùng trung cho tất cả các mã Sony Vaio dưới đây
 
   
     
SONY VAIO SVE14 14inch SONY VAIO SVE14 series  SONY VAIO SVE14111ELW
SONY VAIO SVE14112EG SONY VAIO SVE14113ELW SONY VAIO SVE14115FLW
SONY VAIO SVE14117FLB SONY VAIO SVE14121CLW SONY VAIO SVE14122CV
SONY VAIO SVE14123CLW SONY VAIO SVE14125CLB SONY VAIO SVE14125CLW
SONY VAIO SVE14126CV SONY VAIO SVE14A15FG SONY VAIO SVE14A15FLB
SONY VAIO SVE14A1C5E SONY VAIO SVE14A2C5E SONY VAIO SVE14A2M6EW
SONY VAIO SVE15 15.5inch SONY VAIO SVE15 series SONY VAIO SVE1511A1EW
SONY VAIO SVE1511B1EW SONY VAIO SVE1511C5E SONY VAIO SVE1511D1EW
SONY VAIO SVE1511F1EW SONY VAIO SVE1511J1EW SONY VAIO SVE1511K1EW
SONY VAIO SVE1511L1EW SONY VAIO SVE1511P1EW SONY VAIO SVE1511V1EW
SONY VAIO SVE1511W1ESI SONY VAIO SVE1512A4E SONY VAIO SVE1512B1EW
SONY VAIO SVE1512C5E SONY VAIO SVE1512C6EW SONY VAIO SVE1512E1EW
SONY VAIO SVE1512E6EW SONY VAIO SVE1512H1EW SONY VAIO SVE1512H6EW
SONY VAIO SVE1512J1EW SONY VAIO SVE1512J6EW SONY VAIO SVE1512M1EW
SONY VAIO SVE1512P1EB SONY VAIO SVE1512Q1EW SONY VAIO SVE1512R1EW
SONY VAIO SVE1512T1ESI SONY VAIO SVE1512W1EB SONY VAIO SVE1512W1ESI
SONY VAIO SVE1512X1ESI SONY VAIO SVE1512Y1ESI SONY VAIO SVE1513B1EW
SONY VAIO SVE1513C1EW SONY VAIO SVE1513Y1ESI SONY VAIO SVE1711C5E
SONY VAIO SVE1711F1EW SONY VAIO SVE1711R1EB SONY VAIO SVE1711V1EB
SONY VAIO SVE1711X1EB SONY VAIO SVE1711Z1EB SONY VAIO SVE1712C1EB
SONY VAIO SVE1712C1EW SONY VAIO SVE1712C5E SONY VAIO SVE1712F1EW
SONY VAIO SVE1712L1EW SONY VAIO SVE1712Q1EW SONY VAIO SVE1712S1EB
SONY VAIO SVE1712V1EB SONY VAIO SVE1712W1EB SONY VAIO SVE1712Z1EB
SONY VAIO SVE1713C5E SONY VAIO SVE1713X1EB SONY VAIO SVE1713Z1EB
SONY VAIO SVS1511C5E SONY VAIO SVS1512S1ES SONY VAIO SVS1512V1ES
SONY VAIO SVS1512Z9EB SONY VAIO VPCCA series SONY VAIO VPCCA15FA
SONY VAIO VPCCA15FG SONY VAIO VPCCA16FG SONY VAIO VPCCA17FL
SONY VAIO VPCCA27FL SONY VAIO VPCCA2S1E/ SONY VAIO VPCCA35FA
SONY VAIO VPCCA35FG SONY VAIO VPCCA36FG SONY VAIO VPCCB series
SONY VAIO VPCCB15FG SONY VAIO VPCCB35FG SONY VAIO VPCEG series
SONY VAIO VPCEG10EL SONY VAIO VPCEG11FX SONY VAIO VPCEG13EL
SONY VAIO VPCEG15EG SONY VAIO VPCEG15FL SONY VAIO VPCEG16FM
SONY VAIO VPCEG18FG SONY VAIO VPCEG1BFX SONY VAIO VPCEG20EL
SONY VAIO VPCEG23EL SONY VAIO VPCEG25EG SONY VAIO VPCEG25FL
SONY VAIO VPCEG25FX SONY VAIO VPCEG26FX SONY VAIO VPCEG27FM
SONY VAIO VPCEG2DFX SONY VAIO VPCEG30EL SONY VAIO VPCEG32FX
SONY VAIO VPCEG33FL SONY VAIO VPCEG33FX SONY VAIO VPCEG34FX
SONY VAIO VPCEG35EG SONY VAIO VPCEG35FL SONY VAIO VPCEG36FX
SONY VAIO VPCEG37FM SONY VAIO VPCEG38FG SONY VAIO VPCEG3PFX
SONY VAIO VPCEG3WFX SONY VAIO VPCEH series SONY VAIO VPCEH11FX
SONY VAIO VPCEH12FX SONY VAIO VPCEH14FM SONY VAIO VPCEH15FX
SONY VAIO VPCEH18FG SONY VAIO VPCEH1AFX SONY VAIO VPCEH24FX
SONY VAIO VPCEH25FM SONY VAIO VPCEH26EA SONY VAIO VPCEH27FX
SONY VAIO VPCEH28FG SONY VAIO VPCEH2A4E SONY VAIO VPCEH30EL
SONY VAIO VPCEH32FX SONY VAIO VPCEH34FX SONY VAIO VPCEH36EA
SONY VAIO VPCEH36FX SONY VAIO VPCEH37FX SONY VAIO VPCEH38FG
SONY VAIO VPCEH3AEA SONY VAIO VPCEH3LFX SONY VAIO VPCEH3QFX
SONY VAIO VPCEJ28FX SONY VAIO VPCEL10EL SONY VAIO VPCEL13FX
SONY VAIO VPCEL22FX SONY VAIO VPCEL series
Sản phẩm cùng loại
Tin tức mới nhất